Coach, Psycholog, Psychoterapeuta, Psychiatra, czym się różnią?

Problemy poznawcze i decyzyjne

W swojej książce „Cybernetyka, a charakter” polski wybitny inżynier Marian Mazur dokonał interesującej klasyfikacji problemów z perspektywy cybernetycznej. Według niego wszystkie problemy możemy wstępnie podzielić na jedną z dwóch grup – problemy poznawcze (gdy chcemy poszerzyć naszą wiedzę lub rozumienie)…

Historyjki z macierzyństwa

W tym wpisie postanowiłam podzielić się różnymi drobnymi historyjkami z własnego macierzyństwa, które zapadły mi w pamięć i wydały się być ważnymi momentami. Opowieści córki o przedszkolu Kąpię dzieci, córka zaczyna opowiadać z wzburzeniem opowieści w stylu 5 letniego dziecka,…

Różnice między nauką, a doktryną

Jaka jest różnica między nauką, a doktryną? Jednym wyda się ona oczywista, a innym niejasna. Bardzo zgrabnego rozróżnienia dokonał Marian Mazur w swojej książce „Cybernetyka, a charakter„. Wypunktowane 16 różnic jest w mojej opinii bardzo celne i zgrabnie ujęte. Poniższa…

Jak żyć w cywilizacji cyfrowej?

Po przeczytaniu książki „Płytki umysł. Jak Internet wpływa na nasz mózg” Nichalas’a Carr’a w głowie pozostała mi głównie koncepcja rosnącej odpowiedzialności za siebie jaka spoczywa na pojedynczej jednostce w miarę rozwoju cywilizacji. O ile książka Nichalas’a Carr’a jest utrzymana w…
pozytywna przerwa w pozytywnej dyscyplinie

Pozytywna przerwa jako narzędzie wychowawcze

Z niemal każdym narzędziem pozytywnej dyscypliny jako metody wychowawczej jest taki problem, że może zostać zastosowane zarówno jako narzędzie pozytywnej dyscypliny do stworzenia warunków do rozwoju dzieci, jak i jako narzędzie do zaspokojenia nieuświadomionych potrzeb upokarzania dziecka, karania go czy…
Elisabeth Kübler-Ross cytaty i życiorys

Elisabeth Kübler-Ross życiorys i cytaty

Elisabeth Kübler-Ross jest światowej sławy lekarką i psychiatrą. Urodziła się 8 lipca 1926 roku w Zurychu, zmarła 24 sierpnia 2004 roku w Scottsdale. Elisabeth Kübler-Ross została zapamiętana głównie, przez swoją pracę na rzecz zrozumienia i otoczenia opieką ludzi nieuleczalnie chorych…

Emocjonalne zaniedbanie i przemoc psychiczna

W ciągu ostatnich lat znacznie się zwiększyła społeczna wrażliwość na tematy takie jak przemoc psychiczna i emocjonalne zaniedbanie. Dość powszechnie zdajemy się już przyjmować, że człowiek, a zwłaszcza dziecko, ma potrzeby emocjonalne, które muszą zostać zaspokojone dla jego prawidłowego rozwoju…

Stres ostry i stres przewlekły

Coraz więcej mówimy o wpływie stresu (zwłaszcza tego przewlekłego) na funkcjonowanie całego ciała w tym na zdrowie fizyczne. Powoli przestajemy postrzegać umysł i ciało w kategoriach dualistycznych, a zaczynamy rozumieć, że w istocie są jednością i jedno oddziałuje na drugie.…

Wpływ stresu matki na dziecko

Byłam wczoraj świadkiem sytuacji w której stres i napięcie matki napędzało rozdrażnienie i płacz dziecka, przez co oboje wpadli w nakręcającą się spiralę napięcia i zdenerwowania. Byłam z dziećmi na basenie wieczorem. Wchodzimy z córką do szatni po pływaniu, przebieramy…
style przywiązania

Bezpieczne i pozabezpieczne style przywiązania

Pierwszym zadaniem rozwojowym jakie stoi przed dzieckiem jest wykształcenie przywiązania do matki lub swojego opiekuna. Na prymitywnym, instynktownym poziomie, to od jakości tej więzi zależą szanse dziecka na przeżycie. Gdy uda mu się wytworzyć bezpieczne przywiązanie z matką, to dzięki…

10 cech Dobrej Matki według Jasmin Lee Cori

W książce „Matka niedostępna emocjonalnie. Jak rozpoznać i wyleczyć niewidzialne skutki zaniedbania emocjonalnego w dzieciństwie” Jasmin Lee Cori podejmuje próbę skonstruowania archetypu Dobrej Matki, dzieląc go na 10 różnych aspektów. Czy taka archetypicznie Dobra Matka naprawdę istnieje? Ciężko powiedzieć, jednej…
istoty dające i istoty żyjące Kate Manne

Istoty żyjące i istoty dające według Kate Manne

Wyobraź sobie świat w którym mieszkają istoty żyjące oraz istoty dające. Obowiązkiem istot żyjących jest życie, realizowanie swojego potencjału i poszukiwanie przyjemności w życiu. Obowiązkiem istot dających jest dbanie o innych, oferowanie im swojego czasu, troski, energii a nawet ciała.…
fazy rozwoju seksualnego

Fazy rozwoju seksualnego według WHO

Kiedy człowiek staje się istotą seksualną? Przez jakie fazy rozwoju seksualnego przechodzi? Moglibyśmy powiedzieć, że stajemy się istotami seksualnymi po dojrzewaniu płciowym. W broszurze Standardy edukacji seksualnej w Europie, wydanej w 2012 roku, WHO podchodzi do tematu seksualności w sposób…
prawa seksualne według WHO

Prawa seksualne według WHO

Czym są prawa seksualne? Jakie prawa przysługują człowiekowi w związku z jego aktywnością i życiem seksualnym? WHO w 2002 roku przygotowało szkic definicji dotyczącej praw seksualnych. Ten szkic służył jako baza wyjściowa do sporządzenia zaleceń dotyczących edukacji seksualnej, wydanych w…

Jak zacząć medytować? Praktyka uważności

Czytam obecnie książkę mnicha buddyjskiego Thich Nhat Hanh „Cisza. Siła spokoju w świecie pełnym zgiełku” na temat praktyki uważności i medytacji połączonej ze świeckim życiem codziennym. Lektura tej książki skłoniła mnie do przemyśleń na temat mojego własnego procesu i tego…

Cytaty Wojciech Eichelberger

Wyłaniający się z popularnej interpretacji archetyp mężczyzny jest (…) upokarzający dla mężczyzn. Adam jawi nam się jako naiwny półgłówek, który najpierw dał się namówić na coś, o czym nie miał zielonego pojęcia, a potem jeszcze miał o to pretensje. Do…

Objawy DDA i DDD

Robert J. Ackerman w swojej książce „Wyrosnąć z DDA. Wsparcie dla dorosłych córek alkoholików” opisuje wspólne wątki, które występują u większości kobiet, które wychowywały się w rodzinach dysfunkcyjnych, a zwłaszcza w rodzinach alkoholowych. Są to objawy występujące u DDA i…
Coach, Psycholog, Psychoterapeuta, Psychiatra, czym się różnią?

Ważne dla mnie cytaty

Na tej stronie zamieszczam wybrane cytaty różnych książek, różnych autorów, które z jakichś przyczyn wydały mi się godne uwagi, istotne i warte zapisania. Cytaty z książki „Wypalenie. Jak wyrwać się z błędnego koła stresu?” o byciu wystarczająco dobrą, cytaty o…
etapy rozwojowe erikson

8 zadań rozwojowych według Eriksona

Najbardziej negatywnym dziedzictwem rodzin alkoholowych jest „tworzenie” dorosłych, którzy nie lubią siebie. Robert J. Ackerman, Wyrosnąc z DDA W książce „Wyrosnąć z DDA. Wsparcie dla dorosłych córek alkoholików”, która w oryginale została napisana w 1989 roku, zaś wydawnictwo Feeria wydało…
negatywna reakcja terapeutyczna

Negatywna reakcja terapeutyczna u osoby samopokonującej się

Ten tekst jest czwartą częścią serii wpisów o osobowości samopokonującej się.Część 1: Osobowość samopokonująca się, czyli masochistycznaCzęść 2: Autosabotaż osobowości samopokonującej sięCzęść 3: Lęk przed sukcesemCzęść 4: Negatywna reakcja terapeutyczna u osoby samopokonującej się Pacjenci z osobowością samo-pokonującą się zgłaszają…
lęk przed sukcesem

Lęk przed sukcesem i zbieranie niesprawiedliwości

Ten tekst jest trzecią częścią serii wpisów o osobowości samopokonującej się.Część 1: Osobowość samopokonująca się, czyli masochistycznaCzęść 2: Autosabotaż osobowości samopokonującej sięCzęść 3: Lęk przed sukcesemCzęść 4: Negatywna reakcja terapeutyczna u osoby samopokonującej się Jak czytamy u Coopera, pacjenci z…
autosabotaż, osobowość samopokonująca się

Autosabotaż osobowości samopokonującej się

Ten tekst jest drugą częścią serii wpisów o osobowości samopokonującej się.Część 1: Osobowość samopokonująca się, czyli masochistycznaCzęść 2: Autosabotaż osobowości samopokonującej sięCzęść 3: Lęk przed sukcesemCzęść 4: Negatywna reakcja terapeutyczna u osoby samopokonującej się Aleksander Lowen zauważył, że w każdej…
osobowość samopokonująca się, masochistyczna, autosabotaż

Osobowość samopokonująca się, czyli masochistyczna

Osobowość samopokonująca się, czyli pełna sprzeczności postawa. Można ją wyrazić w słowach: „staram się, ale nigdy mi nie wychodzi i wszyscy są wobec mnie nieprzychylni”. Osobowość samopokonująca się (masochistyczna) charakteryzuje autosabotaż, lęk przed sukcesem i mimowolne dążenie do porażki. Ten…
Zniekształcenie poznawcze: nadużywanie imperatywów

Zniekształcenie poznawcze: Nadużywanie imperatywów

Nadużywanie imperatywów to zniekształcenie poznawcze, czyli uproszczony sposób myślenia. Zniekształcenia poznawcze upraszczają złożoność świata, jednak zazwyczaj zwodzą nas na manowce, powodują konflikty i obniżają naszą skuteczność. Zniekształceń poznawczych udało się wyróżnić psychologom bardzo wiele, warto mieć świadomość, że istnieją i…