edukacja seksualna who 4-6 lat
Strona główna » Spis treści » Edukacja seksualna – zalecenia WHO dla dzieci w wieku 4-6 lat

Edukacja seksualna – zalecenia WHO dla dzieci w wieku 4-6 lat

Co powinno wiedzieć dziecko w wieku 4-6 lat na temat swojego ciała, seksualności, płci? WHO stoi na stanowisku, że edukację „seksualną” należy zaczynać w młodym wieku, podejmować z dziećmi tematy cielesności i płciowości, w sposób adekwatny do jego rozwoju i wieku. Stanowi to bazę na której będziemy budować w kolejnych etapach rozwoju seksualnego i dojrzewania młodego człowieka. Stanowi też ochronę dla dziecka przed nadużyciami i skrzywdzeniem ze strony dorosłych i starszych dzieci.

W przypadku kiedy mówi się o zachowaniach seksualnych dzieci i młodych osób, istotne jest, aby mieć na uwadze, że seksualność jest różna u dzieci i osób dorosłych oraz że dorośli nie powinni oceniać zachowań dzieci i młodzieży z własnej perspektywy. Osoby dorosłe przypisują seksualne znaczenie zachowaniom na podstawie swoich dorosłych doświadczeń i czasami trudno jest im zobaczyć rzeczywistość oczami dziecka.

Biuro Regionalne WHO dla Europy i BZgA, Standardy edukacji seksualnej w Europie, 2012

Wiedza

Według WHO dzieci w wieku 4-6 lat, poza tematami podjętymi do 4 roku życia (które są opisane w tym wpisie: Edukacja seksualna dzieci – zalecenia WHO do 4 roku życia) powinny wiedzieć, że istnieją następujące rzeczy:

 • Różnice dotyczące ciała i rozwoju związane z płcią
 • Mity związane z prokreacją (na przykład w niektórych krajach dzieciom mówi się, że nowe dziecko zostało „przyniesione przez bociana”)
 • Znaczenie i wyrażanie seksualności (np. wyrażanie uczucia miłości)
 • Stosowny język seksualny
 • Uczucia seksualne (bliskość, przyjemność, podniecenie) jako część ludzkich odczuć (powinny to być uczucia pozytywne; nie powinny zawierać przymusu czy powodować uczucie krzywdy)
 • Zazdrość, gniew, agresja, rozczarowanie
 • Przyjaźń i miłość w stosunku do osób tej samej płci
 • Różnica między miłością i przyjaźnią
 • Miłości w sekrecie, pierwsza miłość (zauroczenie i nieodwzajemniona miłość)
 • Przyjaźń
 • Związki osób tej samej płci
 • Różne koncepcje rodziny
 • Wykorzystywanie; świadomość, że istnieją osoby, które nie są dobre; udają, że są uprzejme, ale mogą posunąć się do przemocy
 • Różnice zawiązane z płcią, z wiekiem z pochodzeniem kulturowym
 • Wartości i postawy różnią się w zależności od krajów i kultur
 • Prawo do wyrażania uczuć z zastrzeżeniem, że nie wszystkie działania podjęte w wyniku tych uczuć są akceptowalne i uzasadnione

Umiejętności

Według WHO, dobrze, by było, żeby dzieci w wieku 4-6 lat przyswoiły sobie następujące umiejętności:

 • Umiejętność uznania własnej i cudzej potrzeby prywatności
 • Umiejętność rozmawiania na temat zagadnień związanych z seksualnością, zadawania pytań o sferę seksualną i o prawa z nią związane, rozmawiania na temat różnic kulturowych i społecznych związanych z życiem seksualnym i płcią
 • Umacnianie własnej tożsamości płciowej
 • Stosowanie języka dotyczącego seksualności w sposób nieobraźliwy
 • Radzenie sobie z zawodami uczuciowymi
 • Radzenie sobie z własną i cudzą potrzebą prywatności
 • Wzajemne, odpowiednie odnoszenie się do siebie i członków rodziny oraz do przyjaciół
 • Wspólne życie rodzinne oparte na wzajemnym szacunku
 • Budowanie i utrzymywanie związków
 • Umiejętność zadawania pytań o sferę seksualną i o prawa z nią związane
 • Umiejętność zwracania się z prośbą o pomoc do osób, którym się ufa w sytuacji, kiedy ma się kłopoty
 • Rozpoznawanie i radzenie sobie z różnicami dotyczącymi wartości (świadomość, że ludzie mogą kierować się różnymi wartościami)

Postawy do rozwijania

WHO zaleca, aby pomagać dziecku rozwijać i wspierać wykształcanie się następujących postaw:

 • Pozytywne podejście do własnej tożsamości płciowej
 • Respektowanie różnic w zakresie podejścia do prokreacji: niektóre osoby mają dzieci, inne nie
 • Akceptacja faktu, że uczucie miłości (jako jednej z emocji) jest naturalne
 • Akceptacja różnorodności jeśli chodzi o rodzaje związków w jakie wchodzą ludzie i dla stylów życia jakie wybierają
 • Poczucie, że ma się wybór, jeśli chodzi o wchodzenie w bliższe interakcje z innymi (np. mogę odmówić kontaktu fizycznego – przytulenia, buziaka, jeśli go nie chcę)
 • Świadomość ryzyka (świadomość, że mogę spotkać osoby, które będą chciały mnie skrzywdzić)
 • Odpowiedzialne zachowania społeczne
 • Postawy otwarte i nieoceniające
 • Akceptacja równych praw
 • Szacunek dla różnych norm związanych z seksualnością
edukacja seksualna who 4-6 lat
Standardy edukacji seksualnej WHO dla dzieci w wieku 4 – 6 lat
edukacja seksualna who 4-6 lat
Standardy edukacji seksualnej WHO dla dzieci w wieku 4 – 6 lat

Przeczytaj też:
Edukacja seksualna dzieci – zalecenia WHO do 4 roku życia
Prawa seksualne według WHO
Fazy rozwoju seksualnego według WHO

Źródło:
Biuro Regionalne WHO dla Europy i BZgA, Standardy edukacji seksualnej w Europie, 2012
Zdjęcie autorstwa Kelly SikkemaUnsplash