This category can only be viewed by members. To view this category, sign up by purchasing Strefa Czytelnika.
zniekształcenie poznawcze: przepowiadanie przyszłości

Zniekształcenie poznawcze: Przepowiadanie przyszłości

Przepowiadanie przyszłości to zniekształcenie poznawcze, czyli uproszczony sposób myślenia. Zniekształcenia poznawcze zazwyczaj zwodzą nas na manowce, upraszczają nadmiernie świat i tworzą nierzeczywiste wyobrażenia. Warto mieć świadomość, że zniekształcenia poznawcze istnieją i nauczyć się zauważać, kiedy je stosujemy. Wszyscy je czasem…
Zniekształcenie poznawcze: nadużywanie imperatywów

Zniekształcenie poznawcze: Nadużywanie imperatywów

Nadużywanie imperatywów to zniekształcenie poznawcze, czyli uproszczony sposób myślenia. Zniekształcenia poznawcze upraszczają złożoność świata, jednak zazwyczaj zwodzą nas na manowce, powodują konflikty i obniżają naszą skuteczność. Zniekształceń poznawczych udało się wyróżnić psychologom bardzo wiele, warto mieć świadomość, że istnieją i…
Zniekształcenie poznawcze: Uzasadnianie emocjonalne

Zniekształcenie poznawcze: Uzasadnienie emocjonalne

Uzasadnienie emocjonalne to zniekształcenie poznawcze, czyli uproszczony sposób myślenia. Zniekształcenia poznawcze upraszczają złożoność świata, jednak zazwyczaj zwodzą nas na manowce i powodują konflikty. Zniekształceń poznawczych udało się wyróżnić psychologom bardzo wiele, warto mieć świadomość, że istnieją i nauczyć się zauważać,…
Zniekształcenie poznawcze: odrzucanie pozytywów

Zniekształcenia poznawcze: Odrzucanie pozytywów.

Odrzucanie pozytywów to zniekształcenie poznawcze, czyli uproszczony sposób myślenia o rzeczywistości. Zniekształcenia poznawcze dają proste odpowiedzi, jednak zazwyczaj zwodzą nas na manowce, utrudniają dostrzeżenie niuansów i osiągnięcia porozumienia z drugim człowiekiem. Jest ich bardzo wiele, warto jednak mieć świadomość, że…
Zniekształcenia poznawcze: nadmierne uogólnianie

Zniekształcenia poznawcze: Nadmierne uogólnianie

Nadmierne uogólnianie to zniekształcenie poznawcze, uproszczony sposób myślenia. Nasz umysł stara się optymalizować energię i chętnie korzysta z wszelkich skrótów myślowych. Zniekształcenia poznawcze dają proste odpowiedzi, jednak utrudniają nam postrzeganie rzeczywistości takiej jaka jest naprawdę i osiągnięcie porozumienia z drugim…
Zniekształcenie poznawcze czytanie w myślach

Zniekształcenia poznawcze: Czytanie w myślach

Czytanie w myślach to zniekształcenie poznawcze, czyli uproszczony sposób myślenia o rzeczywistości. Zniekształcenia poznawcze dają proste odpowiedzi, jednak zazwyczaj zwodzą nas na manowce, utrudniają dostrzeżenie niuansów i osiągnięcia porozumienia z drugim człowiekiem. Jest ich bardzo wiele, warto jednak mieć świadomość,…
Zniekształcenia poznawcze - filtr mentalny

Zniekształcenia poznawcze: Filtr mentalny

Filtr mentalny to jedno ze zniekształceń poznawczych. Są to uproszczone sposoby myślenia o rzeczywistości. Dają proste odpowiedzi, jednak zazwyczaj przyczyniają się do obniżenia jakości naszego życia. Utrudniają dostrzeżenie niuansów, możliwości i porozumienia z drugim człowiekiem. Jest ich bardzo wiele, warto…