prawa seksualne według WHO
Strona główna » Spis treści » Prawa seksualne według WHO

Prawa seksualne według WHO

Czym są prawa seksualne? Jakie prawa przysługują człowiekowi w związku z jego aktywnością i życiem seksualnym? WHO w 2002 roku przygotowało szkic definicji dotyczącej praw seksualnych. Ten szkic służył jako baza wyjściowa do sporządzenia zaleceń dotyczących edukacji seksualnej, wydanych w 2012 roku w formie broszury informacyjnej, którą można pobrać tutaj:
Standardy edukacji seksualnej w Europie

Prawa seksualne

Według WHO każdy dorosły człowiek ma prawo do:

  • dostępu do najlepszych istniejących standardów zdrowia seksualnego, łącznie z dostępem do opieki zdrowotnej dotyczącej zdrowia seksualnego i prokreacji;
  • szukania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji związanych z seksualnością;
  • edukacji seksualnej;
  • respektowania integralności cielesnej;
  • wyboru partnera;
  • decydowania o tym, czy być aktywnym seksualnie, czy nie;
  • związków seksualnych opartych na obopólnej zgodzie;
  • małżeństw zawartych za obopólną zgodą;
  • decydowania o tym, czy chce się posiadać dzieci, czy nie, a jeśli tak, to kiedy;
  • do prowadzenia satysfakcjonującego, bezpiecznego i sprawiającego przyjemność życia seksualnego

Mimo, że większość z tych praw może nam się wydawać oczywistością, wciąż nie wszystkie są respektowane (zwłaszcza wobec dziewcząt i kobiet). Warto mieć w głowie tą listę i pamiętać o swoich prawach ;-).

Nowoczesne media, przede wszystkim telefony komórkowe i Internet, w krótkim czasie stały się niezwykle istotnymi źródłami informacji. Jednak szereg tego typu informacji, zwłaszcza te dotyczące seksualności, jest nieprawdziwych, niewyważonych, nierealistycznych i często poniżających, zwłaszcza w stosunku do kobiet (pornografia zamieszczana w Internecie). Dlatego też biorąc pod uwagę racjonalnie uzasadnioną potrzebę edukacji seksualnej, konieczne jest przeciwdziałanie i korygowanie błędnych informacji i wyobrażeń przekazywanych przez media.

Standardy edukacji seksualnej w Europie, 2012

Więcej na temat zaleceń WHO, dotyczących edukacji seksualnej przeczytasz tutaj:
Edukacja seksualna dzieci – zalecenia WHO do 4 roku życia

Źródło:
Biuro Regionalne WHO dla Europy i BZgA, Standardy edukacji seksualnej w Europie, 2012
Zdjęcie autorstwa freestocks, Unsplash