Emocjonalne zaniedbanie i przemoc psychiczna

W ciągu ostatnich lat znacznie się zwiększyła społeczna wrażliwość na tematy takie jak przemoc psychiczna i emocjonalne zaniedbanie. Dość powszechnie zdajemy się już przyjmować, że człowiek, a zwłaszcza dziecko, ma potrzeby emocjonalne, które muszą zostać zaspokojone dla jego prawidłowego rozwoju…
style przywiązania

Bezpieczne i pozabezpieczne style przywiązania

Pierwszym zadaniem rozwojowym jakie stoi przed dzieckiem jest wykształcenie przywiązania do matki lub swojego opiekuna. Na prymitywnym, instynktownym poziomie, to od jakości tej więzi zależą szanse dziecka na przeżycie. Gdy uda mu się wytworzyć bezpieczne przywiązanie z matką, to dzięki…

Objawy DDA i DDD

Robert J. Ackerman w swojej książce „Wyrosnąć z DDA. Wsparcie dla dorosłych córek alkoholików” opisuje wspólne wątki, które występują u większości kobiet, które wychowywały się w rodzinach dysfunkcyjnych, a zwłaszcza w rodzinach alkoholowych. Są to objawy występujące u DDA i…