schemat wadliwość

Schemat Wadliwość

Schemat Wadliwość to to głębokie, wręcz cielesne przekonanie o własnej gorszości, niekompletności i wadliwości. Schematy to ugruntowane w psychice sposoby postępowania oraz interpretowania rzeczywistości. Jeffrey E. Young oraz Janet Klosko, twórcy Terapii Schematów opracowali 18 schematów. Jednym z nich jest…
Schemat deprywacja emocjonalna

Jak osłabić schemat Deprywacji emocjonalnej

Samodzielna praca nad schematem Deprywacji emocjonalnej, może być zadaniem bardzo trudnym do wypełnienia. Jakaś część pracy może zostać wykonana samodzielnie. Będzie to dobry punkt wyjścia do głębszego osłabiania tego schematu. Osobiście jestem zdania, że każdy wysiłek włożony w uświadomienie sobie…
fazy rozwoju seksualnego

Fazy rozwoju seksualnego według WHO

Kiedy człowiek staje się istotą seksualną? Przez jakie fazy rozwoju seksualnego przechodzi? Moglibyśmy powiedzieć, że stajemy się istotami seksualnymi po dojrzewaniu płciowym. W broszurze Standardy edukacji seksualnej w Europie, wydanej w 2012 roku, WHO podchodzi do tematu seksualności w sposób…
etapy rozwojowe erikson

8 zadań rozwojowych według Eriksona

Najbardziej negatywnym dziedzictwem rodzin alkoholowych jest „tworzenie” dorosłych, którzy nie lubią siebie. Robert J. Ackerman, Wyrosnąc z DDA W książce „Wyrosnąć z DDA. Wsparcie dla dorosłych córek alkoholików”, która w oryginale została napisana w 1989 roku, zaś wydawnictwo Feeria wydało…

Tryby w Terapii Schematów

Twórcy Terapii Schematów wyszczególnili 10 trybów działania. Tryby są rodzajami maski, pozy, które przybieramy w reakcji na różne sytuacje życiowe. Tryby dzielą się na tryby dziecięce, rodzicielskie oraz tryby radzenia sobie. Szczególne miejsce w strukturze trybów zajmuje tryb zdrowego dorosłego…
nie potrafię płakać

Nie potrafię płakać – dlaczego?

Są osoby bardzo wrażliwe, którym płacz przychodzi łatwo i czasem bywa przyczyną kłopotliwych sytuacji w życiu społecznym, gdy nie potrafią pohamować łez. Inne nigdy nie potrafią sobie pozwolić na płacz. Nawet gdy ich serce przepełnia smutek, a oczy zapadają się…