Zajęcia TRE Warszawa

Kim jest provider TRE ®?

Certyfikowany Provider TRE ® to osoba, która przeszła roczne szkolenie pod okiem doświadczonego nauczyciela TRE ®, poprzedzone własną praktyką. Aby uzyskać licencję providera TRE ® trzeba również przejść szereg superwizji podczas których doskonali się swój warsztat pracy i umiejętności towarzyszenia…