Poczucie winy matek i kobiet – z czego wynika?

Poczucie winy to chyba najczęściej odczuwana emocja przez dużą część kobiet. Od momentu, w którym kobieta staje się matką, poczucie winy pojawia się jeszcze częściej, ponieważ aktywizuje się protokół matka polka. Wszystkie, dziedziczone z pokolenia na pokolenie, oczekiwania i wysokie…