Zniekształcenie poznawcze: nadużywanie imperatywów

Zniekształcenie poznawcze: Nadużywanie imperatywów

Nadużywanie imperatywów to zniekształcenie poznawcze, czyli uproszczony sposób myślenia. Zniekształcenia poznawcze upraszczają złożoność świata, jednak zazwyczaj zwodzą nas na manowce, powodują konflikty i obniżają naszą skuteczność. Zniekształceń poznawczych udało się wyróżnić psychologom bardzo wiele, warto mieć świadomość, że istnieją i…

Zniekształcenia poznawcze: Myślenie dychotomiczne „wszystko albo nic”

Zniekształcenia poznawcze, to uproszczone sposoby interpretowania rzeczywistości. Dają nam proste odpowiedzi, jednak zazwyczaj przyczyniają się do obniżenia jakości naszego życia. Utrudniają dostrzeżenie niuansów, możliwości i porozumienia z drugim człowiekiem. Jest ich bardzo wiele, warto jednak mieć świadomość, że istnieją. Wszyscy…